Etický kodex

  1. Jednáme slušně a s pokorou.
  2. Neuzavíráme obchody dokud nejsme sami přesvědčeni o přidané hodnotě pro druhou stranu a dodržení win-win principu.
  3. Jestliže vidíme rizika, vždy na ně druhou stranu upozorníme.
  4. Dbáme na budování dlouhodobého vztahu se zákazníky a partnery.
  5. Termíny, které si stanovíme dodržujeme nebo včas upozorníme na jejich nesplnitelnost.

Dodržování tohoto etického kodexu není právně vymahatelné, nicméně dodržování bodů kodexu pečlivě kontrolujeme. Budeme rádi, pokud nás na případné porušení upozorníte.